RESTful Web Services with Java (JAX-RS) using Jersey Example

In this tutorial we will see restful web services in java using jersey example . This is restful web services example in java using eclipse step by step . Firstly we will create a maven project using eclipse or command . Then follow these steps for jax rs implementation using jersey in java .

Step 1: We need to create handle(resource) class where our api call land .In this call we will define path , method and response of our rest api.

UserHandler.java

package com.javaproficiency.jerseydemo.demo;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.Response;
import javax.ws.rs.core.Response.Status;

@Path("/user")
public class UserHander {

@GET
public Response getMessage(){
String message="Jersey Hello";
return Response.status(Status.OK).entity(message).build();
}

}

Step 2. In web.xml we need configure some properties as

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/
javaee/web-app_3_0.xsd" id="WebApp_ID" version="3.0">
<display-name>JerseyDemo</display-name>
<servlet>
<servlet-name>RestServices</servlet-name>
<servlet-class>org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer</servlet-class>

<init-param>
<param-name>jersey.config.server.provider.packages</param-name>
<param-value>com.javaproficiency.jerseydemo.demo</param-value>
</init-param>

<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>RestServices</servlet-name>
<url-pattern>/rest/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>

Step 3. Add dependency in pom.xml file as bellow.
pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>JerseyDemo</groupId>
<artifactId>JerseyDemo</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<build>
<sourceDirectory>src</sourceDirectory>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.1</version>
<configuration>
<source>1.7</source>
<target>1.7</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>

<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.core</groupId>
<artifactId>jersey-server</artifactId>
<version>2.13</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-servlet</artifactId>
<version>2.13</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>javax.ws.rs</groupId>
<artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId>
<version>2.0</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-servlet</artifactId>
<scope>provided</scope>
<version>2.16</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-grizzly2-http</artifactId>
<version>2.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-grizzly2-servlet</artifactId>
<version>2.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-jdk-http</artifactId>
<version>2.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-simple-http</artifactId>
<version>2.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-jetty-http</artifactId>
<version>2.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jersey.containers</groupId>
<artifactId>jersey-container-jetty-servlet</artifactId>
<version>2.16</version>
</dependency>
</dependencies>

</project>

Step 4:  This is  Project Structure in eclipse

 

Step 5: Run Project in tomcat and Hit url

How to decide url:

HostName:PortNumber/ProjectName/+Your Decide Path

Example: here we will use

http://localhost:8080/JerseyDemo/rest/user

 

You can Download Project  JerseyDemo-Project , it will be helpful for you to understand jersey web service example. If you are new jersey in java then you can follow java jersey rest api tutorial for beginners .

 

One comment

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  64 nước cờ trên bàn thương lượng ebook
  mbp là gì
  thuyết erg
  các nghịch lý nổi tiếng
  chi square test là gì
  nghệ thuật nói chuyện trước công chúng dale carnegie
  định lý coase
  học thuyết kỳ vọng của victor vroom
  chiến thắng con quỷ trong bạn audio
  điểm cân bằng nash

  – Nói đúng, quan hệ giữa các nhà đầu tư ven biển và nhân viên công chức là chuyện đau đầu nhất. Mới đầu nói rất ngọt, nhưng khi người ta tới lại như con cá trên thới, tôi làm gì thì làm. Anh muốn làm thì hôm nay đùn đẩy sang mai, mai đùn đẩy sang kia, nếu không thì lãnh đạo không có mặt, nhân viên phụ trách nghỉ phép…. Làm như vậy thì sao có thể thu hút đầu tư.
  – Nhà đầu tư muốn tới làm ăn, vấn đề là có nhiều chỗ để lựa chọn nên cần có điểm khác người. Anh làm nhà đầu tư cảm thấy anh thực lòng muốn suy nghĩ cho mình, phục vụ bọn họ, bọn họ thành công thì anh mới có thành tích, như vậy nhà đầu tư mới có thể tới chỗ chúng ta.
  Triệu Quốc Đống cười hì hì nói:
  – Em tin làm như vậy có thể thu hút đầu tư.

  Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống một lúc rồi vỗ đầu hắn mà nói:
  – Trong đầu của chú chứa gì vậy mà toàn nghĩ ra mấy thứ linh tinh thế?

  – Thái ca, em đây là muốn tiến lên. Nhìn anh xem, trong vòng một năm từ Bí thư huyện ủy lên làm Phó thị trưởng, bây giờ lại vào Thường vụ thị ủy, sợ nhiều người bực tức đó.

  Triệu Quốc Đống cười cười đầy giảo hoạt khiến Thái Chánh Dương thấy như con chồn chuẩn bị ăn vụng:
  – Chú lại có ý đồ gì vậy hả? Mao Đạo Lâm đề cử chú làm Phó bí thư Đảng ủy Ban quản lý khu Khai Phát nhưng bị ngăn cản. Sang năm cố gắng một chút và nương việc này mà tiến lên. Anh thấy Lương Kiến Hoằng sẽ không đảm nhiệm chức Bí thư Ban quản lý bao lâu nữa, Chủ nhiệm xinh đẹp kia có lẽ sẽ thay. Chú xem có cơ hội thay thế hay không?

  – Sợ khó khăn. Em thiếu kinh nghiệm, một năm lên một bậc chắc khá khó khăn? Chỉ làm Phó bí thư đã bị phản đối, huống hồ làm làm Chủ nhiệm.

  – Cũng đúng, cho nên anh đề nghị chú nếu được thì lên khu Khai Phát thành phố đi. Khu Khai Phát công nghệ cao của An Đô đã được trình lên quốc gia phê duyệt, tỉnh, thành phố đang hoạt động tích cực nên chắc không lâu mấy. Lên đây sẽ là một sân khấu lớn cho chú.

  Thái Chánh Dương nhìn thấy Triệu Quốc Đống đang rất bình tĩnh. Tên này như lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, không biết do tính cách hay cố gắng như vậy? Chẳng qua làm được như vậy đã là hiếm thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

61 − 54 =